RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aureus Polska Spółka z o. o. z/s w Wilkowicach adres: 43–365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 183, NIP 9372671379 , REGON 243670927, KRS 0000523872, nr kontaktowy: 33 863 14 05, e-mail: info@aureus-polska.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie/pytania a także w celach marketingowych dotyczących produktów chemii gospodarczej do prania, sprzątania i odświeżaczy powietrza.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art.6 ust.1 lit. f (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane/nie krócej niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń (co jest także w Państwa interesie)/okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa – wybór w zależności, który z tych okresów będzie najdłuższy. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla Aureus Polska Sp. z o.o.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje także Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego w sprawach ochrony danych osobowych organu nadzoru, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadkach uznania, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy, gdyż jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych osobowych powoduje jednak brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aureus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach adres 43 – 365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 183 moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie//pytania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych Aureus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach adres 43 – 365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 183 informacji marketingowych w drodze komunikacji elektronicznej (e-mailem), SMS-em, telefonicznie i innymi środkami komunikowania.

0